Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10356

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 8 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging

Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT

Nederland
gegevensbescherming
computercriminaliteit

Chronologie

8/11/2013 Verzending vraag
12/12/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10358

Vraag nr. 5-10356 d.d. 8 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nederland heeft zopas haar tweede “Nationale Cybersecurity Strategie” voorgesteld. Het plan klinkt zelfverzekerd: “Nederland heeft veel geïnvesteerd (…). Nederland is mede daardoor een internationaal internetknooppunt, heeft de meest competitieve internetmarkt en één van de hoogste onlinegebruikersdichtheden ter wereld.” Nederland ICT, een vereniging van enkele honderden ICT-bedrijven, reageerde reeds optimistisch, vooral over de internationale dimensie van het plan. Een van de ambitieuze werkpunten luidt als volgt: “Nederland zet in op de ontwikkeling van een kennisknooppunt op het gebied van internationaal recht en cybersecurity. Doel van het kennisknooppunt is het bevorderen van het vreedzaam gebruik van het cyberdomein. Hiertoe zal Nederland kennis vanuit bestaande centra verbinden. Binnen het knooppunt worden internationale experts en beleidsmakers, diplomaten, militairen en NGO's samengebracht.” Op de Belgian Internet Security Conference van 24 oktober jongstleden stelde een expert van CERT de situatie in België evenwel een stuk negatiever voor: “We are losing this battle”.

Graag had ik u volgende vragen gesteld:

1) Wordt er inzake cyberveiligheid al samen gewerkt met Nederland of met andere buurlanden ? In welke vorm? Worden in de nabije toekomst nog initiatieven gelanceerd, en zo ja, de welke?

2) Klopt het dat Nederland een stuk verder staat inzake cyberveiligheid? Kunt u toelichten waarom wel of niet? Kunt u uitleggen voor welke veiligheidsaspecten ons land beter zou kunnen presteren in vergelijking met Nederland?

3) Zijn er aspecten van het nieuwe Nederlandse plan waarvan ons land duidelijk kan leren? De welke? Kunt u dat toelichten?

4) Op welke manier pakt ons land cybersecurity internationaal aan? Zet ons land net zoals Nederland sterk in op een internationale aanpak? Kunt u dat toelichten?

5) “We are losing this battle” : hoe moet men die uitspraak van het CERT over de Belgische cyberveiligheid interpreteren? Kunt u dat uitgebreid toelichten?

Antwoord ontvangen op 12 december 2013 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen:

In België is het operationaliseren van de Nationale Cybersecurity Strategie een verantwoordelijkheid die zich situeert op het niveau van de eerste minister. Bijgevolg verwijs ik het geachte lid naar de eerste minister, bevoegd in deze materie.