Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10266

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure

computercriminaliteit
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
computerpiraterij
elektronische post

Chronologie

4/11/2013 Verzending vraag
7/1/2014 Rappel
13/2/2014 Rappel
17/3/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10268

Vraag nr. 5-10266 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) krijgt steeds meer berichten over frauduleuze e-mails over kinderbijslag. Gezinnen krijgen zulke mails, zogezegd van hun kinderbijslagfonds, waarin aangekondigd wordt dat ze een bepaald bedrag terugkrijgen en via een link gevraagd wordt hun bankgegevens in te vullen," aldus een persbericht van de RKW. Op die manier hebben cybercriminelen alweer een manier gevonden om mensen op te lichten. Mensen die zulk een e-mail krijgen, wordt aangeraden om niet in te gaan op het aanbod en de RKW te verwittigen. In het persbericht zie ik wel niets staan over het verwittigen van CERT, de politie of andere betrokken veiligheidsdiensten. Nochtans werkt de RKW met de overheid en de FOD Sociale Zaken samen. Verder lijken de cybercriminelen een zeer specifiek onderwerp en publiek te kiezen voor hun phising: de gekende valse e-mails van banken kunnen naar zeer veel mensen gestuurd worden, maar dat lijkt bij deze berichten een stuk moeilijker.

Ik heb de volgende vragen voor de geachte ministers:

1) Heeft u cijfermateriaal over het aantal meldingen van deze vorm van phishing, en kan u deze meedelen?

2) Zijn er reeds mensen ingegaan op deze vorm van phishing? Hoeveel?

3) Heeft u informatie over de strategie van de criminelen, gelet op het specifieke doelpubliek waarvan zij willen stelen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat zij over een lijst beschikken van te mailen targets, of is dat daadwerkelijk zo? Kan u toelichten?

4) Acht de minister het correct dat meldingen hiervan moeten gebeuren bij RKW zelf, en niet direct aan de politie, CERT, of andere bevoegde instanties? Kan u toelichten?

5) Heeft u informatie over de afkomst van de daders, of van waar de e-mail berichten worden gestuurd? Kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 17 maart 2014 :

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) voor Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) en dus van mijn collega, de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en voor de Modernisering van de Openbare Diensten.