Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10224

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 25 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's -

spionage
industriŽle spionage
Verenigde Staten
geheime dienst

Chronologie

25/10/2013Verzending vraag
7/1/2014Rappel
7/2/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10223

Vraag nr. 5-10224 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Franse pers blijft in de ban van de spionagepraktijken van de Amerikaanse dienst National Security Agency (NSA). Het hoofd van de NSA reageerde in de nacht van 22 op 23 oktober door te stellen dat de beweringen grotendeels onjuist of misleidend zijn. Een correspondent van de Nederlandse krant zei in de krant het volgende: "Ze wisten het al en ze deden hetzelfde. Ook Frankrijk zelf zou over dit soort afluisterprogramma's beschikken. De omvang van het schandaal, 70 miljoen gesprekken in 30 dagen, vinden ministers nu wel behoorlijk schokkend". Het hoofd van de NSA ging niet in op de bewering dat de NSA Franse diplomaten actief in de internationale politiek (bijvoorbeeld in Washington en de Verenigde Naties) zou bespioneren.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

1) Hoe reageert de geachte minister op deze actuele ontwikkelingen? Kan u uitgebreid toelichten?

2) Acht de geachte minister het mogelijk dat ook Belgische diplomaten of Belgische actoren in de internationale politiek bespioneerd zijn door bijvoorbeeld de NSA? Dit gelet op de aanwezigheid van ons land in de VN, de NAVO in Brussel, de algemene prominentie van onze hoofdstad in de internationale politiek, enz.? Kan u concreet uitleg geven en algemeen toelichten?

3) Bent u op de hoogte van de Franse programma's inzake internationale spionage? Indien u hier info over heeft, wat moeten we ons hierbij voorstellen? Gaat de vergelijking met de Amerikaanse activiteiten op? Kan u toelichten?

4) Wat moeten we maken van de Amerikaanse uitspraak dat alle landen spioneren? Hoe moeten we dit interpreteren in een Europees kader?

5) Heeft u enige indicatie dat ons land door een Europees land is bespioneerd? Kan u toelichten?

6) Valt ons land ook onder de uitspraak "alle landen" zoals de Verenigde Staten beweren? Kan u enige toelichting geven over de capaciteiten van ons land inzake deze materie?

7) Gelet op de snelle ontwikkelingen in deze materie, zijn er nog nieuwe elementen die u kan meedelen in dit dossier? Dewelke?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2014 :

De vragen over cybersecurity worden beantwoord door de kanselarij van de eerste mùinister. Ik zou u dan ook willen verwijzen naar de heer E. Di Rupo, eerste minister, teneinde een antwoord te verkrijgen op uw vragen.