Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10110

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 16 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Begraafplaats - Vandalisme - Grafschennis - Klachten - Vervolgingen - Straffen - Beveiliging

begraafplaats
vandalisme
diefstal
misdaadbestrijding
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

16/10/2013 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10110 d.d. 16 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kerkhoven zijn door hun afgezonderde ligging vaak een doel van vandalen. Naast het vernielen van grafzerken en ornamenten worden de laatste maanden ook meldingen gemaakt van koperdieven die het op de letters, cijfers en kruisjes van de zerken gemunt hebben.

In Nederland werken ze op begraafplaatsen meer en meer met DNA-spray, een onschadelijke en onzichtbare vloeistof die moeilijk te verwijderen is. De graven worden er mee bespoten waardoor de dieven of vandalen gemarkeerd worden.

1) Hoeveel klachten werden in de periode 2009-2013 (opgesplitst per jaar) ontvangen voor het vandaliseren van begraafplaatsen?

2) Hoeveel klachten werden er in deze periode ontvangen voor het stelen van koper op begraafplaatsen?

3) Hoeveel personen werden in deze periode opgepakt voor het plegen van grafschennis?

4) Hoeveel van deze personen werden gerechtelijke vervolgd?

5) Welke straffen staan op het plegen van grafschennis?

6) Vaak zijn de vandalen minderjarigen en moeten hun ouders voor de kosten opdraaien. Wordt er reeds gewerkt met een soort werkstraf waardoor de jongeren zelf de graven moeten opkuisen?

7) Op welke manier wil men begraafplaatsen beveiligen tegen vandalen?

8) Wordt er reeds gewerkt of is er intentie om met DNA-spray te werken?

Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

1) Onderstaande tabel bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake “Beschadiging van eigendommen” op begraafplaatsen:

Beschadigen van eigendom

 

Jaren

2009

2010

2011

2012

2013 – 1e semester

Begraafplaats

361

343

303

302

105


2)
Onderstaande tabel bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake “Metaaldiefstal”, meer bepaald koper op begraafplaatsen:

Metaaldiefstal / Koper 

Jaren

2009

2010

2011

2012

2013 – 1e semester

Begraafplaats

3

12

16

11

8


3)
Onderstaande tabel bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake het aantal feiten met verdachten) opgedeeld in minder- en meerderjarigen betreffende de beschadiging van eigendommen op begraafplaatsen:

Beschadigen van eigendom /Begraafplaatsen 

Jaren

2009

2010

2011

2012

2013 – 1e semester

Meerderjarig

46,67%

76,92%

66,67%

75,00%

33,33%

Minderjarig

53,33%

23,08%

33,33%

25,00%

66,67%

Percent:

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Deze gegevens zijn opgemaakt op basis van de databankafsluiting van 25 oktober 2013.

Vragen 4), 5) en 6) Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega van Justitie.

7) Rond de Allerheiligenperiode sensibiliseren meerdere politiezones de bevolking omtrent de risico’s op diefstal en vandalisme op begraafplaatsen. De burgers worden aldus aangemoedigd om de bloemen te planten en om ornamenten te fotograferen of van een merkteken te voorzien zodat zij gemakkelijker kunnen worden terugbezorgd indien zij door de politie worden teruggevonden. Metalen objecten worden sterk afgeraden, vermits de diefstal ervan aan een sterke opmars bezig is. Tevens worden er specifieke patrouilles georganiseerd in deze periode. De beveiliging van de begraafplaatsen zelf is een gemeentebevoegdheid.

8) De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken ziet nauw toe op de verschillende markeringstechnieken die op de markt verkrijgbaar zijn, waaronder het gebruik van synthetisch DNA.

In dat verband heeft mijn administratie reeds een inventaris opgemaakt van de vele bestaande markeringsmethodes, die elk hun voor- en nadelen hebben. De inventaris is ter beschikking gesteld van de diefstalpreventieadviseurs.

Als overheid kunnen wij geen methode privilegiëren ten opzichte van een andere, maar wel kunnen wij de eigenschappen van de verschillende technieken belichten. Overigens kan deze methode niet worden gepromoot op nationaal niveau vermits de database volledige eigendom van de firma blijft. De kostprijs van de kit en van de uitrusting van de politiezones inzake afleesmateriaal is eveneens een niet te verwaarlozen factor. Wij hebben ook gemerkt dat het communicatieaspect van cruciaal belang was bij het gebruik van een methode van het type synthetisch DNA. Enkel communicatie op grote schaal kan ontradend werken bij potentiële daders.