Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1010

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Afgeschafte treinen - Verstrekken van correcte informatie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
consumentenvoorlichting

Chronologie

27/1/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3942

Vraag nr. 5-1010 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geen kampioen is in correcte, tijdige en duidelijke informatie is intussen een publiek geheim. Manifest foutieve informatie kan de reizigers echter in de problemen brengen. Een voorbeeld uit de praktijk toont dit aan. Een student die op 11 januari 2011 aan de Mechelse Hogeschool een examen moet gaan afleggen, krijgt via de luidsprekers in het station Baasrode-Zuid te horen dat de trein Dendermonde-Mechelen van 13.05 uur is afgeschaft. Een reden voor de afschaffing wordt niet gegeven, maar volgens informele bronnen zou de brug in Kapelle-op-den-Bos, waar de trein moet passeren, geregeld problemen veroorzaken. De betrokken student geraakt echter niet meer tijdig ter bestemming en mist dus zijn examen. Nadat hij zijn onderwijsinstelling op de hoogte heeft gebracht, verifieert die het voorval bij de NMBS. Daar beweert men echter zonder verpinken dat de betrokken trein normaal heeft gereden. Gelukkig zijn er twee andere studenten die het voorval kunnen getuigen en kan de afschaffing, mits enig opzoekingswerk via railtime, worden bevestigd. Voor hetzelfde geld zou de onderwijsinstelling bij gebrek aan bewijs de student echter niet geloofd hebben en hem verdacht hebben van het verzinnen van een smoes om uitstel te krijgen voor zijn examen.

1) Acht de minister het geoorloofd dat de NMBS manifest foutieve informatie verstrekt aan een onderwijsinstelling waardoor een student in de problemen kan worden gebracht en zijn geloofwaardigheid dreigt te worden aangetast?

2) Zal zij laten onderzoeken waarom de NMBS manifest verkeerde informatie verschafte aan een onderwijsinstelling?

3) Indien zou blijken dat het verstrekken van dergelijke foutieve informatie klopt, welke maatregelen neemt zij dan om dergelijke blunders in de toekomst te voorkomen?

4) Waarom laat de NMBS na om de reizigers te informeren over de exacte reden van de afschaffing van een trein in het algemeen en bovengenoemde trein in het bijzonder?

5) Zal de minister er bij de NMBS nogmaals expliciet op aandringen de reizigers correct, volledig en tijdig te informeren over vertragingen en afgeschafte treinen?

6) Klopt het informele verhaal dat er zich op de lijn Dendermonde-Mechelen geregeld problemen voordoen met de brug in Kapelle-op-den-Bos?

7) Zo ja, over welke specifieke problemen gaat het dan en hoe vaak hebben die problemen de afgelopen twee jaar al geleid tot het afschaffen van treinen?