Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10086

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 15 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Cybersekstoerisme - Interpol - Stand van zaken in BelgiŽ

sekstoerisme
pedofilie
computercriminaliteit
gerechtelijke vervolging
officiŽle statistiek

Chronologie

15/10/2013Verzending vraag
18/11/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10087

Vraag nr. 5-10086 d.d. 15 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd in P-Magazine een zeer grimmig beeld geschetst van de praktijken in wat cybersekstoerisme wordt genoemd. Onder meer Europol waarschuwt voor die nieuwe wereldwijde trend. "Andere verschijnselen hebben hun intrede gedaan, zoals cybersekstoerisme, waarbij het misbruik van een kind plaatsvindt voor een webcam, na ontvangst van de betaling," meldt de organisatie in een van haar rapporten. Zo werd in Canada een pedofiel tot vijf jaar cel veroordeeld nadat hij een Chinese vader via Skype instructies gaf om zijn zoon te misbruiken. In P-Magazine wordt eveneens gesteld: "Ook in BelgiŽ zijn intussen gevallen gekend van pedofielen die veroordeeld zijn wegens cybersekstoerisme."

Graag had ik volgende vragen gesteld aan de minister:

1) Deelt zij de visie van Europol dat cybersekstoerisme een opkomend probleem is? Heeft ze reeds een standpunt ingenomen of een initiatief genomen inzake deze problematiek en kan ze dat hierbij toelichten?

2) Indien deze problematiek bekend is bij de minister, hoe definieert ze dan "cybersekstoerisme"?

3) Gelet op de vermelding van veroordelingen in de toelichting,

a) hoeveel meldingen van cybersekstoerisme zijn er bij politie of parket geweest in de jongste drie jaar?

b) hoeveel mensen zijn in de afgelopen drie jaar veroordeeld voor cybersekstoerisme?

c) hoeveel sepots werden in de afgelopen drie jaar uitgesproken?

3) Zijn er gevallen bekend van cybersekstoerisme dat vanuit ons land werd georganiseerd? Kan de minister toelichting geven?

4) Heeft de minister verder nog nuttige cijfers of informatie ter zake die zij kan meedelen voor zover deze nog niet aan bod kwam in de voorgaande vragen?

Antwoord ontvangen op 18 november 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega de minister van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.