Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7567

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 21 april 2010

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Meten van prestaties - Beperking tot bepaalde onderdelen - Uitbreiding

ministerie
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer
boekhoudsysteem
beheer

Chronologie

21/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7566

Vraag nr. 4-7567 d.d. 21 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het 166ste Boek van het Rekenhof blijkt dat er eind mei 2009 bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking slechts voor bepaalde onderdelen prestatiemeetsystemen in gebruik waren.

1. Waarom werd het prestatiemeetsysteem slechts tot enkele onderdelen beperkt? Op welke basis werden deze onderdelen uitgekozen?

2. Wordt een uitbreiding van het bestaande prestatiemeetsysteem reeds voorbereid?