Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7511

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 8 april 2010

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

NMBS - Gebrekkige gsm-ontvangst op de treinen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
mobiele telefoon
mobiele communicatie

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7510

Vraag nr. 4-7511 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dagelijks stellen de treinreizigers vast dat de kwaliteit van de gsm-ontvangst binnenin de treinen vaak nog te wensen overlaat. Verbindingen vallen om de haverklap uit en de zwakke punten op het net zijn daarbij gekend. In de huidige mobiele maatschappij is dat onaanvaardbaar.

Hieromtrent had ik volgende vragen:

1. Beschikt de minister over actuele meetgegevens omtrent de gsm-ontvangstkwaliteit binnenin de treinen ? Zo ja, is die informatie ook via een kaartweergave beschikbaar ?

2. Hoeveel klachten heeft de NMBS de afgelopen vijf jaren jaarlijks ontvangen over dat probleem? Welke maatregelen heeft de maatschappij hiervoor genomen?

3. Wordt met de huidige drie operatoren onderhandeld over een uitbreiding van hun antennepark? Zo neen, waarom niet?

4. Kan de NMBS zelf maatregelen nemen om de ontvangst in de treinstellen te verbeteren ?

5. Overweegt de minister om bij de veiling van een vierde gsm-licentie de voorwaarde op te nemen dat de ontvangst over het gehele spoorwegnet moet worden gegarandeerd?