Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7367

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 26 maart 2010

aan de minister van Landsverdediging

Belgisch leger - Taalverhoudingen - Onvoldoende Nederlandstalige onderofficiers en beroepsvrijwilligers - Maatregelen

krijgsmacht
taalgebruik

Chronologie

26/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7367 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn antwoord op een parlementaire schriftelijke vraag nr. 58 van Kamerlid Eric Libert over de taalverhoudingen in het legerpersoneel (Kamer, Schriftelijke vragen en antwoorden, nr. 52-95, blz. 93) stelt de minister dat de doelstelling voor de taalverhoudingen in het leger is vastgesteld op 40 % Franstaligen en 60 % Nederlandstaligen.

Uit het overzicht van de effectieve situatie dienaangaande op 1 januari 2008, blijkt evenwel dat die verhouding weliswaar wordt bereikt voor de officieren, maar niet voor de onderofficieren (57,19 % Nederlandstaligen) en nog veel minder voor de beroepsvrijwilligers (51,82 % Nederlandstaligen).

1. Wat is de actuele situatie?

2. Welke maatregelen neemt de minister om de achterstand van de Nederlandstaligen versneld weg te werken?

3. Welke zullen de verhoudingen zijn wanneer de aangekondigde hervormingsplannen zullen zijn uitgevoerd?