Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7172

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 12 maart 2010

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gsm-dekking - Lijn 161-162 - Klachten - Aantal - Andere lijnen zonder dekking - Beheerscontract - Doelstellingen - Maatregelen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
pendel
mobiele telefoon
mobiele communicatie

Chronologie

12/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1563

Vraag nr. 4-7172 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik werd onlangs aangesproken door verschillende pendelaars van de spoorlijn 161-162 tussen Brussel en Luxemburg. Die reizigers vertrekken 's morgens vroeg in de provincie Luxemburg en komen in het begin van de voormiddag in Brussel aan. Meestal maken ze van de reistijd gebruik om telefonisch enkele dringende beroepszaken te regelen. Spijtig genoeg is de gsm-dekking op de lijn 161-162 vrij slecht. Geregeld worden de verbindingen middenin een gesprek verbroken en blijven de reizigers gedurende verschillende kilometers onbereikbaar.

Dat is een betreurenswaardige situatie want artikel 38 van de beheersovereenkomst tussen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en de Staat bepaalt dat de maatschappij de nodige inspanningen zal doen om de klanten een maximale gsm-ontvangst in de treinen aan te bieden.

Ontvangt de NMBS geregeld klachten over de slechte gsm-ontvangst op sommige lijnen? Hoeveel kwamen er in 2009 binnen met betrekking tot de lijn Brussel-Luxemburg? Welke andere lijnen zouden het meest te lijden hebben onder die communicatiestoornissen?

Welke initiatieven heeft de NMBS genomen om de doelstellingen die ter zake in het beheerscontract zijn opgenomen, te realiseren?

Zal ervoor worden gezorgd dat de reizigers op de lijn 161-162 binnenkort gedurende hun hele reis een goede gsm-ontvangst hebben?