Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6778

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 2 februari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Rekenhof - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen

ministerie
Rekenhof (Belgi)

Chronologie

2/2/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6778 d.d. 2 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 oktober 2009, bij het afsluiten van het 166ste Boek van het Rekenhof, waren vierenzestig rekeningen van de Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het jaar 2008 nog niet voorgelegd aan het Rekenhof. Ook van de jaren vr 2008 waren negenentwintig rekeningen nog steeds niet voorgelegd. Wat de voormalige Secties Ontwikkelingssamenwerking betreft, heeft het Rekenhof bij brief van 10 september 2009 nogmaals de aandacht van de minister van Buitenlandse Zaken erop gevestigd dat de gewone rekenplichtigen van negentien secties vanaf 1 januari 2001 geen enkele rekening meer hadden ingediend. De rekeningen over 2001 ontbreken nog steeds. Het gaat klaarblijkelijk om een structureel probleem, dat reeds meerdere jaren aansleept.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om die achterstand weg te werken?