Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6649

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Verdwijnen van activa - Onderzoek, resultaten en eventuele sancties - Herziening van de procedure met betrekking tot de inventaris

Rekenhof (BelgiŽ)
ministerie
materiaalbeheer
zaakregister

Chronologie

29/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6649 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij steekproeven uitgevoerd in opdracht van het Rekenhof werd vastgesteld dat een of meer in de inventaris van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken vermelde activa zich op het moment van de controle niet of niet meer bevonden op de locatie of bij de gebruiker vermeld in de fysieke inventaris. Ze konden ook elders niet teruggevonden worden.

1. Heeft de geachte minister laten onderzoeken wat er met deze activa is gebeurd?

2. Om hoeveel verdwenen activa ging het? Wat was de aard en de geschatte waarde ervan?

3. Hoeveel van die verdwenen activa werden later elders binnen de FOD teruggevonden?

4. Werden er in sommige gevallen activa van de FOD gestolen? Zo ja, in hoeveel gevallen leidde dat dan tot een strafklacht of enige andere sanctie?

5. Heeft dit geleid tot een herziening van de procedures voor het opstellen en bijhouden van de inventaris? Zo neen, wat wordt er gedaan om een herhaling van zulke " verdwijningen " van Staatseigendom te voorkomen?