Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6648

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Beheer van activa - Procedureregels

Rekenhof (BelgiŽ)
ministerie
materiaalbeheer

Chronologie

29/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6648 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof onderzocht of alle overheidsdiensten beschikken over concrete, formeel vastgelegde regels voor de bewaring en beveiliging van hun activa en de bijbehorende gegevensbestanden. Geen enkel departement bleek geactualiseerde procedureregels te hebben die geldig waren voor alle diensten en activa. Bij het departement Buitenlandse Zaken blijken er alleen zulke procedureregels te bestaan voor het beheer van de activa in het buitenland.

Heeft de geachte minister reeds de nodige maatregelen genomen om vergelijkbare procedureregels te laten opstellen voor de diensten van het departement die in eigen land gevestigd zijn? Vanaf welke datum zullen die van kracht worden?