Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6647

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Activa in het buitenland - Ontbreken van controles - Maatregelen

Rekenhof (BelgiŽ)
ministerie
zaakregister
materiaalbeheer

Chronologie

29/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6647 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een onafhankelijke en regelmatige controle van de fysieke inventaris en de naleving van de procedures inzake de materiŽle vaste activa zijn onmisbaar voor een volledige en betrouwbare inventaris en dus ook voor een zinvolle afstemming van de balans. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken beschikt voor zijn omvangrijke activa in het buitenland over volledig uitgewerkte procedures, maar de naleving ervan wordt volgens het Rekenhof vrijwel niet gecontroleerd.

Heeft de geachte minister reeds de nodige maatregelen getroffen om de bedoelde procedures periodiek te laten controleren? Naar hoeveel dergelijke controles wordt daarbij gestreefd (jaarlijkse, vijfjaarlijkse, Ö)?