Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6644

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Brusselse instellingen - Federale toelagen - Wettelijke bepalingen - Overzicht

OCMW
lokale financiŽn
regionale financiŽn
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
financiering

Chronologie

29/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6644 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 11 maart 2005 stelde ik de geachte minister een schriftelijke vraag nr. 3-2339 over de overdrachten van de federale overheid naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel-stad, de andere Brusselse gemeenten, alsook naar de andere Brusselse plaatselijke besturen. Graag vernam ik welke overdrachten er in dit verband sindsdien hebben plaatsgegrepen.

Kan de geachte minister derhalve een volledig overzicht geven van de toelagen die deze instellingen sinds 2005 vanwege de federale overheid (hebben) bekomen, meer bepaald:

1. De eventuele wijzigingen die hebben plaatsgegrepen in:

a. de wettelijke basis van deze toekenning;

b. de reden van toekenning van het bedrag;

c. de voorwaarden verbonden aan de toekenning van de toelage;

d. de controle van de federale overheid op de correcte besteding;

e. de periodiciteit en duur van de toekenning der toelagen en eventuele clausules betreffende de opzegging ervan?

2. Kan hij mij een volledige lijst geven van de jaarlijkse bedragen die sinds 2005 werden toegekend aan de voornoemde instellingen in het kader van deze toelagen?