Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6545

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 20 januari 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Bibliotheekwerken - Fysieke inventaris - Gebreken

ministerie
bibliotheek
zaakregister

Chronologie

20/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6545 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor activa van klasse 246, bibliotheekwerken dus, blijkt de fysieke inventaris hoofdzakelijk, zo niet uitsluitend, te bestaan uit de lezerscatalogus, waarvan de gegevens of de nummering slechts zeer moeizaam toelaten de in- of buitengebruikstelling te traceren. Deze bibliotheken behoren doorgaans tot de exclusieve verantwoordelijkheid van een bibliothecaris of archivaris, die zelden of nooit door een onafhankelijke dienst worden gecontroleerd. Dit geldt ook voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, die over een waardevolle verzameling beschikt.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de lacunes in de fysieke inventaris voor activa van klasse 246 weg te werken?