Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-654

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers

personeelsstatuut
werknemer
arbeider
harmonisatie van de sociale zekerheid
arbeidsrecht
arbeidscontract

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
29/7/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-302

Vraag nr. 4-654 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Voor arbeiders en bedienden gelden in ons land verschillende juridische stelsels. Er zijn al talrijke debatten georganiseerd in het Parlement en met de sociale partners om uit te maken of het juridische onderscheid tussen de twee statuten nog zin heeft.

In West-Europa handhaven nog slechts twee landen uiteenlopende statuten voor de “blauwe boorden” en de “witte boorden”, namelijk België en Griekenland.

Andere landen maken nog een onderscheid tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde arbeiders of administratief personeel. We moeten echter toegeven dat de kloof tussen arbeiders en bedienden eigen blijft aan België.

Het verschil tussen de twee categorieën arbeiders dateert nog van de tijd waarin het onderscheid tussen “handenarbeid” en “kantoorarbeid” veel duidelijker zichtbaar was.

De harmonisering van de statuten is een uitdaging die de sociale partners in het sociaal overleg moeten aangaan.

Ik had graag cijfers gekregen over de evolutie van de situatie in ons land gedurende de jongste vijf jaar.

Kunt u me zeggen hoeveel arbeiders en hoeveel bedienden er in die periode waren, per activiteitensector, en of er daarover gegevens beschikbaar zijn per gewest?

Antwoord ontvangen op 29 juli 2008 :

In bijlage vindt het geachte lid twee tabellen met betrekking tot de evolutie van het aantal arbeiders en bedienden geventileerd naar regio en activiteitensector.

FOD WASOBedienden en arbeiders in de privésector per gewest
Tab. 1Aantal en percentage
06/200006/200106/200206/200312/200312/200412/2005
Arbeiders
Brussels Hoofdstedelijk Gewest102 28596 37193 266101 57698 23997 52197 899
Vlaams Gewest792 818806 245794 971782 737763 510773 012777 568
Waals Gewest287 427288 893284 377283 735278 940287 307291 933
Rijk1 182 5301 191 5091 172 6141 168 0481 140 6891 157 8401 167 400
Bedienden
Brussels Hoofdstedelijk Gewest280 352280 421281 516278 137275 226276 747273 725
Vlaams Gewest673 046694 796696 470712 672719 082749 643767 007
Waals Gewest259 436267 609271 144279 249282 815299 084304 016
Rijk1 212 8341 242 8261 249 1301 270 0581 277 1231 325 4741 344 748
Percentage bedienden
Brussels Hoofdstedelijk Gewest73,3 %74,4 %75,1 %73,2 %73,7 %73,9 %73,7 %
Vlaams Gewest45,9 %46,3 %46,7 %47,7 %48,5 %49,2 %49,7 %
Waals Gewest47,4 %48,1 %48,8 %49,6 %50,3 %51,0 %51,0 %
Rijk50,6 %51,1 %51,6 %52,1 %52,8 %53,4 %53,5 %
Bron : RSZ, gele brochure

xxxx

FOD WASOPercentage bedienden in de privésector per activiteitensector
Tab. 2
06/200006/200106/200206/200312/200312/200412/2005
Landbouw, jacht en bosbouw5,9 %6,2 %6,5 %7,2 %9,6 %10,0 %10,4 %
Visserij8,5 %4,8 %5,1 %4,9 %6,7 %7,9 %25,8 %
Winning van energiehoudende delfstoffen18,5 %18,6 %20,3 %30,4 %30,7 %30,0 %27,3 %
Winning van niet-energiehoudende delfstoffen24,8 %22,9 %23,0 %23,2 %23,2 %21,6 %22,4 %
Vervaardiging van voedingsmiddelen32,1 %32,5 %33,1 %33,2 %33,5 %34,1 %34,4 %
Tabak36,9 %33,3 %33,6 %34,1 %33,7 %32,6 %31,5 %
Textiel16,0 %16,2 %16,4 %16,4 %16,6 %17,0 %17,5 %
Kleding en bontnijverheid22,3 %23,1 %24,9 %26,6 %26,5 %28,0 %30,3 %
Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel21,4 %22,3 %22,7 %24,5 %25,3 %26,6 %27,4 %
Houtnijverheid en artikelen van hout17,9 %17,8 %18,8 %19,6 %19,9 %20,1 %20,7 %
Papier- en kartonnijverheid25,6 %24,6 %25,5 %25,2 %24,8 %25,8 %26,1 %
Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media51,6 %52,5 %53,5 %55,6 %55,7 %56,4 %57,3 %
Cokesovens, aardolieraffinaderijen en splijt- en kweekstoffen74,6 %74,2 %74,8 %79,2 %79,9 %77,9 %76,3 %
Chemische nijverheid55,2 %56,0 %57,2 %57,5 %57,9 %58,1 %58,7 %
Rubber- en kunststofnijverheid28,8 %30,1 %30,8 %30,6 %31,0 %31,7 %31,8 %
Overige niet-metaalhoudende minerale produkten24,1 %24,8 %25,0 %24,8 %25,3 %25,5 %25,9 %
Metallurgie en producten van metaal23,8 %23,9 %24,5 %24,6 %24,6 %24,8 %24,9 %
Machines, apparaten en werktuigen32,0 %32,2 %32,8 %32,8 %33,3 %33,6 %33,7 %
Elektrische en elektronische werktuigen44,2 %44,9 %47,4 %47,9 %47,2 %49,1 %50,0 %
Medische apparatuur, precisie- en optische instrumenten, uurwerken42,1 %45,9 %46,9 %45,9 %46,0 %46,0 %47,0 %
Transportmiddelen19,6 %19,3 %20,0 %20,7 %20,8 %20,8 %21,2 %
Meubels en overige industrie17,8 %17,6 %18,2 %20,1 %20,3 %21,1 %21,8 %
Recuperatie17,2 %18,4 %18,2 %19,6 %19,7 %20,5 %20,3 %
Elektriciteit, gas en water99,9 %99,9 %99,9 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Bouwnijverheid13,6 %14,0 %14,6 %15,2 %15,1 %15,2 %15,2 %
Handel en reparatie72,0 %72,4 %72,8 %72,9 %73,3 %73,7 %73,8 %
Hotels en restaurants11,0 %11,1 %10,3 %11,2 %11,2 %11,1 %11,3 %
Vervoer, opslag en communicatie44,3 %46,3 %43,9 %43,2 %43,4 %43,5 %45,1 %
Financiële Instellingen98,0 %98,2 %98,3 %98,4 %98,4 %98,4 %98,4 %
Onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven59,0 %61,2 %60,9 %60,1 %62,6 %61,9 %60,7 %
Openbaar bestuur95,1 %95,0 %95,4 %95,7 %95,9 %95,6 %96,2 %
Onderwijs : : :86,1 % :95,8 %95,1 %
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening69,9 %67,9 %68,3 %68,7 %68,7 %69,3 %69,2 %
Gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten56,6 %57,1 %57,9 %58,5 %58,9 %59,7 %60,1 %
Diversen30,5 %32,4 %36,7 %21,9 %24,8 %28,5 %33,0 %
Algemeen totaal50,6 %51,1 %51,6 %52,1 %52,8 %53,4 %53,5 %
Bron : RSZ, gele brochure