Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6451

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 11 januari 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Fietscontroles - Verkeerseducatie - Proces-verbaal voor jongeren

verkeersveiligheid
tweewielig voertuig
jongere
bewustmaking van de burgers
politiecontrole
geldboete

Chronologie

11/1/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010 )
21/1/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6450

Vraag nr. 4-6451 d.d. 11 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De politiezones investeren heel wat uren in het kader van preventie inzake verkeerseducatie en fietscontroles bij jongeren.

De provincie West-Vlaanderen startte samen met de politiezones het project " Veilig Fietsen. Hou je hoofd erbij! " en dit in opvolging van de campagne " Veilig fietsen… 't licht aan jou! ". Onder deze slogan moedigt de provincie alle jongeren tussen twaalf en achttien jaar aan om voorzichtig te zijn in het drukke verkeer: rij met een reglementaire fiets, volg de verkeersregels en let op voor het gedrag van de andere weggebruikers.

Van oktober tot half november 2009 liep de sensibiliserende fase van de actie met campagnemateriaal voor de scholen en fietscontroles op school. Nadien volgt tot midden februari 2010 de handhavende fase, met fietscontroles op de openbare weg. Wie dan niet in orde is, moet naar de verkeersklas. Wie bij een eerste fietscontrole wel in orde is, wordt beloond met een waardebon voor cinematickets of een aankoopbon voor een CD. De politiezone VLAS Kortrijk, Kuurne en Lendelede zal fietsers dit jaar belonen met een reflecterende band.

De praktijk die ook werd overgenomen door andere politiezones buiten West-Vlaanderen zoals Leuven of Lier bestaat er in om voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar die een verkeersovertreding maken een proces-verbaal voor jongeren op te stellen. Deze jongeren worden dan uitgenodigd naar de verkeersklas. De namen van de jonge overtreders die niet in de les kwamen opdagen worden samen met het proces-verbaal van overtreding bezorgd aan het parket. Het parket zal dan verdere actie ondernemen en kan het proces-verbaal aanhangig maken bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan dan zowel de jonge overtreder als de ouders een straf opleggen. Bedoeling is echter om het niet zover te laten komen en vooral de jongere zelf voor zijn verantwoordelijkheid te stellen via de verkeersklas.

De politie en preventiediensten hanteren dus een goede mix van preventie; sensibilisering en handhaving.

In het kader van preventie worden dus heel wat fietscontroles uitgevoerd door de politie zonder dat daarbij onmiddellijk wordt overgegaan tot verbalisatie, maar waarbij de jongeren dan bijvoorbeeld wel hun in orde gebrachte fiets ter controle moeten voorleggen.

1. Hoeveel uren werd er per politiezone in 2008 geļnvesteerd in het organiseren of geven van verkeerseducatie aan jongeren?

2. Hoeveel verkeersklassen werden er in 2008 georganiseerd in het kader van het jongeren proces-verbaal per politiezone?

3. Hoeveel jongeren werden aangeschreven per politiezone in 2008 om de verkeersklassen bij te wonen?

4. Hoeveel fietscontroles werden er uitgevoerd per politiezone in 2008?

5. Hoeveel fietsen waren er per politiezone in 2008 niet in orde bij deze fietscontroles?

6. Kan u dezelfde gegevens verstrekken voor 2007?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2010 :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Ik verwijs de senator naar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de vraag ook werd gesteld (4-6450).