Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6357

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 29 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Mobiele radars - Plaatsing - Regels - Veiligheid - Preventieve en repressieve rol

opnameapparaat
politiecontrole
verkeersveiligheid
snelheidsvoorschriften

Chronologie

29/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010 )
2/3/2010 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1258

Vraag nr. 4-6357 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik wens een vraag te herhalen die op 23 september 2009 in het Waals Parlement is gesteld over de installatie van radars op de wegen en autosnelwegen (Parlement Wallon, CRI, nį 1 (2009-2010) van 23 september 2009, p. 46).

We kunnen er niet omheen dat de installatie van flitspalen overtuigende resultaten oplevert. Ze blijken immers bijzonder heilzaam te zijn en komen tegemoet aan preventiedoelstellingen. Dit controlemiddel heeft sinds zijn installatie al veel levens gespaard.

Zelfs de bevolking is zich bewust geworden van het fenomeen van de vaste camera's en van de efficiŽntie ervan.

Toch moet worden vermeld dat de plaatsing van mobiele radars een aantal problemen inzake verkeersveiligheid creŽert. De politiewagens die dergelijke controles uitvoeren, leven het verkeersreglement immers jammer genoeg niet na. Ze overschrijden soms doorlopende witte strepen, parkeren op de pechstrook, rijden achteruit waar dat verboden is of parkeren naast een brug.

Welke regels zijn van toepassing op de plaatsing van mobiele radars? Hoe worden ze concreet toegepast?

Moet er met de gewesten geen akkoord worden gevonden om de mobiele radars op veiliger plaatsen te installeren en om de preventieve rol van de acties te laten primeren op de repressieve rol?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Ik wil er vooreerst aan herinneren dat radarcontroles, al dan niet automatisch, zeer belangrijk blijven daar zij, gezien de verhoging van de kans op controle, een wijziging in het gedrag van de automobilisten bewerkstelligen, en dit niet alleen op de controleplaatsen, maar ook op het ganse wegennet.

Het realiseren van mobiele controles op autosnelwegen is inderdaad niet zonder risico, vooral de aankomst en het vertrek op de plaats van controle of bij nacht en zware regenval. Een werkgroep binnen de federale autowegenpolitie heeft in dit verband dan ook normen vastgesteld, in samenspraak met de preventieadviseur.

Er zijn verschillende type-plaatsen om controles op autosnelwegen uit te voeren: de centrale berm, de pechstrook, buiten de weg zelf, op bruggen en portieken. Voor deze controles wordt gebruik gemaakt van een mobiele radar, die kan worden geplaatst op een voertuig, op een driepoot met afstandsbediening, of in de versie “multagard”, die in feite een kleine verplaatsbare container is. In de toekomst zullen meer en meer driepoten en « multagards » worden gebruikt, om alzo de risico's voor het personeel te beperken.

Om sommige van de aangehaalde plaatsen te bereiken kan de Wegcode niet steeds strikt worden nageleefd. Dit is het geval wanneer een doorlopende witte lijn dient te worden overschreden. In dit geval zal het controlevoertuig gebruik maken van hetzij het blauwe zwaailicht, hetzij beroep doen op een tweede voertuig, waarbij gebruik kan worden gemaakt van verlichte tekstborden die achteraan de voertuigen zijn aangebracht. Alzo kunnen de andere weggebruikers worden geïnformeerd, met behoud van de veiligheid.

Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het personeel dat met deze opdrachten wordt belast zeer ervaren is, en niet zal nalaten een actie af te breken indien niet aan alle normen en veiligheidsvoorwaarden is voldaan.