Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6344

van Dimitri Fourny (cdH) d.d. 23 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - FinanciŽle steun

vleesindustrie
slachten van dieren
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Chronologie

23/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2010 )
14/1/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6345
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1271

Vraag nr. 4-6344 d.d. 23 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik werd aangesproken door de eigenaar van een van de laatste kleine slachthuizen in het centrum van de Ardennen. Hij zal zijn activiteit ongetwijfeld moeten stopzetten.

De normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vereisen immers aanzienlijke investeringen, maar de omzet van de kleine slachthuizen is te klein om die extra kosten te kunnen dragen.

Die slachthuizen leveren echter wel kwaliteitswerk. Bovendien gaat het om een vorm van buurtdienstverlening.

Welke toekomst hebben de kleine slachthuizen? Moeten de normen niet dringend worden aangepast en/of moeten de kleine productie-eenheden geen financiŽle steun krijgen om zich naar de normen te schikken?

Antwoord ontvangen op 14 januari 2010 :

Ik deel u mee dat het onderwerp van uw vraag niet tot mijn bevoegdheid behoort, maar wel tot deze van de minister van Kleine en middelgrote ondernemingen (K.M.O.’s,) Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.