Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6079

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering

BTW
fraude
belastingfraude
Europese Unie
registratie van maatschappij
fiscale controle

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
21/4/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3779

Vraag nr. 4-6079 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

EÚn van de cruciale elementen in de preventie van intracommunautaire BTW-fraude is voorkomen dat malafide ondernemers ten onrechte de beschikking krijgen over een geldig BTW-nummer en het kunnen gebruiken om handelingen te verrichten waarbij af te dragen BTW niet wordt betaald of BTW ten onrechte wordt teruggevorderd. Het Rekenhof wijst op het belang van een strikt selectiebeleid gebaseerd op risicoanalyse en het beveelt aan de toepassing en de automatisering van risicoselectietechnieken verder te intensifiŰren.

Welke maatregelen heeft u reeds genomen om te komen tot een betere toepassing en automatisering van de bestaande risicoselectietechnieken?

Antwoord ontvangen op 21 april 2010 :

Aangezien de vraag zuiver betrekking heeft op de werking van de fiscale administratie en niet op de interactie tussen de fiscus en andere diensten op het vlak van fraudebestrijding ressorteert deze vraag onder de bevoegdheid van de minister van Financiën aan wie deze vraag eveneens werd gesteld met nummer 4-3778.