Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5848

van Pol Van Den Driessche (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Internetaansluiting - Hoge kostprijs - Maatregelen

internet
communicatietarief
provider

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
11/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2815

Vraag nr. 4-5848 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In vergelijking met onze buurlanden is een internetaansluiting in België nog altijd zeer duur.

Voor heel wat mensen is deze kost echt te hoog, dat beweert de geachte minister ook al jaren !

Dit is te betreuren : het internet is voor velen - jong en oud - een venster op de wereld. Daarnaast wordt meer en meer via elektronische weg gecommuniceerd. Ook de overheid schakelt meer en meer over op toepassingen via het internet om in contact te komen met de burger.

Ik heb hierbij één duidelijke vraag :

Welke stappen zal de geachte minister zetten om een internetaansluiting voor iedereen betaalbaar te maken ?

Antwoord ontvangen op 11 februari 2010 :

Centraal in mijn beleid staan meer concurrentie, de consument beter informeren en zorgen voor een betere marktwerking.

Wat hebben we tot nu toe al gedaan:

Met betrekking tot uw opmerking over de dure internetprijzen. Enige nuance is wel op zijn plaats in deze context. Het kan inderdaad moeilijk gezegd worden dat de breedband markt heel competitief is gezien het feit dat Belgacom en Telenet bijna 90% van alle breedband internet toegangen voor hun rekening nemen. Echter de marktaandelen alleen zijn niet voldoende om een idee te hebben van het niveau van de prijzen. De concurrentie tussen Telenet en Belgacom in Vlaanderen heeft bijvoorbeeld wel gezorgd voor aanzienlijke prijsdalingen over de laatste kwartalen. Ik verwijs hiervoor naar www.prijsbarometer.be. Het BIPT geeft hier om de zes maanden een nieuwe stand van zaken over de gemiddelde prijzen van onze internetverbindingen, mobiele tarieven, enzovoort. Daaruit blijkt dat de prijzen voor de meest courante breedband verbindingen (deze met een downloadsnelheid van meer dan 2Mbps (=Megabit per seconde)) met bijna 30% gedaald is tussen begin 2008 en mid 2009.

Daarnaast blijkt eveneens dat het bedrag in het rapport van de Europese Commissie – de vierenveertig euro waarnaar u verwijst – ook niet correct is. De gemiddelde prijs voor breedbandinternet in België schommelt rond de drieëndertig euro (exclusief BTW).

Het is dus van groot belang dat iedereen de juiste informatie krijgt om een beslissing te nemen want er zijn wel degelijk goedkope aanbiedingen op de Belgische markt. Ik verwijs daarom naar www.bestetarief.be of www.meilleurtarif.be waar het BIPT sinds april 2009 alle aanbiedingen op de markt met elkaar vergelijkt op basis van het profiel of de behoeften van elke gebruiker. Deze site is intussen, op zes maanden tijd, reeds 205 000 keer geraadpleegd. Een succes dat duidelijk aantoont dat er nood is aan transparante informatie.

Verder geloof ik sterk in het mobiele alternatief voor breedband internet, net zoals mobiele telefonie een alternatief is geworden voor vaste telefonie. Daarom pleit ik ook sterk voor een vierde mobiele speler. Die zal zowel extra concurrentie en bijgevolg neerwaartse prijsdruk creëren en dit zowel in de mobiele als in de vaste markt en dit zowel voor spraak- als internetdiensten.