Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5758

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken

duurzame ontwikkeling
houtproduct
invoer
ontwikkelingsland

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
11/1/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4922

Vraag nr. 4-5758 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004–2008 vermeldt in punt 31916-1dat er partnerschappen (akkoorden over capaciteitsopbouw, certificering, tracering, toezicht op naleving van de wetgeving) gesloten zullen worden met ontwikkelingslanden en andere landen waaruit België hout importeert.

1. Met welke landen werden reeds zulke partnerschappen afgesloten?

2. Met welke landen wordt hierover nog onderhandeld?

3. Importeert België nog steeds hout uit ontwikkelingslanden waarmee geen partnerschappen werden afgesloten? Zo ja, om welke landen gaat het? Welk percentage van de import vertegenwoordigt dat?

4. Is het begrip “ ontwikkelingslanden ” in deze context niet te beperkt? Bestaan dezelfde problemen bijvoorbeeld ook niet in Rusland?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2010 :

Deze vraag betreft een bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Zaken.