Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5605

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging

griffies en parketten
invoer van gegevens
gegevensbescherming
ministerie

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
23/4/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2556

Vraag nr. 4-5605 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De elektronische registratiesystemen zijn bij de meeste departementen elementair beveiligd en selectief toegankelijk. Bij de dienst Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie houdt de toegangsbeveiliging volgens het Rekenhof onvoldoende rekening met de functiescheiding.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de selectieve toegankelijkheid van de elektronische registratiesystemen beter af te stemmen ?

Antwoord ontvangen op 23 april 2010 :

Het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie maakt - zoals de overige diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - gebruik van het elektronisch registratiesysteem CGAB.

Dit systeem werd de voorbije jaren verder uitgebreid en laat in zijn huidige vorm zowel de opvolging van de kredieten, de vastleggingen en de betalingen toe. Het systeem is op zich al beveiligd daar het zich op het intranet van de FOD Justitie bevindt waarvoor de gebruikers toegangsrechten dienen te bekomen en waarvoor bij aanmelden een paswoord dient ingegeven te worden. Daarnaast zijn voor het systeem CGAB zelf nog toegangsrechten nodig en dient ook voor CGAB de gebruiker zich aan te melden via een paswoord.

Binnen de applicatie zelf heeft elke gebruiker een profiel, bijvoorbeeld aanmaken facturen/ opstellen borderellen / opmaak betalingslijsten / raadplegen statistieken / aanmaken synthesefiches / inzage budget.

De rechten worden toegekend door de Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek van de FOD Justitie op verzoek van de diensthoofden van de betrokken gebruikers. Binnen het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie worden deze toegangen en profielen selectief en functioneel aangevraagd.