Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5595

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Veroordeling - Levenslange gevangenisstraf - Werkelijke tijdsduur

strafsanctie
gevangenisstraf
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
strafvermindering

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
4/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2527

Vraag nr. 4-5595 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1996 werd de doodstraf in België afgeschaft zowel in vredestijd als in oorlogstijd, iets wat we uiteraard ten zeerste onderschrijven. Daardoor werd levenslange opsluiting in België de zwaarste straf die men kon krijgen, al dient gezegd te worden dat de doodstraf sinds 1950 niet meer werd uitgevoerd.

Toch weet iedereen dat in België “levenslang” niet noodzakelijk “levenslang” betekent, door de mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling.

Graag had ik hierover een geactualiseerd beeld gekregen:

- Hoeveel gedetineerden zitten in België momenteel een levenslange gevangenisstraf uit?

- Hoeveel gedetineerden die tot een dergelijke straf werden veroordeeld, werden er sinds 2005 voorwaardelijk vrijgelaten?

- “Hoe lang” betekent “levenslang” gemiddeld in België?

- Hoe verhoudt België zich met het antwoord op voorgaande vraag ten opzichte van haar buurlanden (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Duitsland)?