Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5413

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Duurzame ontwikkeling - Bosbouw - Ondersteuning van projecten

duurzame ontwikkeling
bosbouw
duurzame bosbouw

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4920

Vraag nr. 4-5413 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004Ė2008 vermeldt in punt 31916-2 dat er naast de partnerschappen met ontwikkelingslanden en andere landen waaruit BelgiŽ hout importeert, ook nog andere projecten ondersteund zullen worden die duurzame bosbouw en de uitvoer van gecertificeerd hout nastreven.

1.Welke projecten in welke landen worden in dat kader ondersteund?

2.Welk bedrag (per project) werd aan dergelijke steunmaatregelen besteed?