Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5121

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid

Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals

sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (BelgiŽ)
organisatie zonder winstoogmerk
audit
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Fonds voor de Beroepsziekten
financiŽle audit

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5121 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een voorontwerp van verslag van de audit van het Rekenhof over de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, werd op 26 juni 2008 aan elk van de leidinggevende ambtenaren van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid toegestuurd. Bij brief van 12 september 2008 hebben zij daarop gezamenlijk een antwoord verstrekt na besprekingen in het College van de Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid. Bij brief van 4 maart 2009 werd het auditverslag toegestuurd aan de verschillende toezichthoudende ministers van de OISZ. Op die brief werd niet gereageerd.

1.Heeft de minister dit auditverslag ontvangen in haar functie van toezichthoudende minister van het Fonds voor Arbeidsongevallen, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening? Waarom werd niet gereageerd op de toezending van dit verslag?

2.Als er op een latere datum toch werd gereageerd, wanneer is dat dan gebeurd? Is een afschrift van die reactie beschikbaar?

3.Heeft zij eventueel ook afzonderlijk gereageerd in hoofde van het toezicht dat ze samen met de minister van Sociale Zaken uitoefent op het Fonds voor Beroepsziekten, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid?

4.Heeft zij eventueel ook afzonderlijk gereageerd in hoofde van het toezicht dat ze samen met de minister van Sociale Zaken en de minister van Pensioenen uitoefent op de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid?