Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5120

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden

Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor Pensioenen - Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals

sociale zekerheid
informatica
Rekenhof (BelgiŽ)
organisatie zonder winstoogmerk
audit
Rijksdienst voor Pensioenen
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
financiŽle audit

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
8/1/2010 Antwoord

Vraag nr. 4-5120 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een voorontwerp van verslag van de audit van het Rekenhof over de samenwerking met de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid, werd op 26 juni 2008 aan elk van de leidinggevende ambtenaren van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid toegestuurd. Bij brief van 12 september 2008 hebben zij daarop gezamenlijk een antwoord verstrekt na besprekingen op het niveau van het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Bij brief van 4 maart 2009 werd het auditverslag toegestuurd aan de verschillende toezichthoudende ministers van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. Op die brief werd niet gereageerd.

1.Heeft de minister dit auditverslag ontvangen in zijn functie van toezichthoudend minister van de Rijksdienst voor Pensioenen? Waarom werd niet gereageerd op de toezending van dit verslag?

2.Als er op een latere datum toch werd gereageerd, wanneer is dat dan gebeurd? Is een afschrift van die reactie beschikbaar?

3.Heeft hij eventueel afzonderlijk gereageerd in het kader van het toezicht dat hij samen met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Werk uitoefent op de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid?

Antwoord ontvangen op 8 januari 2010 :

1. In mijn hoedanigheid van voogdijminister van de Rijksdienst voor Pensioenen, heb ik het auditverslag van het Rekenhof ontvangen bij brief van 4 maart 2009.

Ik heb geoordeeld dat het niet nodig was om te reageren op het verslag, omdat het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid reeds op 12 september 2008 gereageerd had op het voorontwerp van verslag van het Rekenhof en omdat het Rekenhof van mening was dat de vooropgestelde maatregelen van het college volstonden om tegemoet te komen aan zijn standpunt.

2. Bijgevolg dienen de vragen van punt 2 en 3 niet te worden beantwoord.