Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5094

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 1 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

vzw Smals - Uitbouw tot een kenniscentrum - Wijzigingen en aanvullingen in de samenwerkingsreglementen met de Openbare Instellingen van sociale zekerheid

sociale zekerheid
organisatie zonder winstoogmerk
Rekenhof (België)
overheidscontract
informatica
overheidsopdrachten

Chronologie

1/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-5094 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof moet de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Smals, het eigen informaticabedrijf van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (OISZ), een rol als kenniscentrum toebedeeld krijgen voor het technisch ontwerpen van informaticaprojecten en de juridische begeleiding van aanbestedingsprocedures. Die specifieke rol moet ook ingeschreven worden in het samenwerkingsreglement, zodat het toevertrouwen van de eigenlijke uitvoering van de opdracht aan een andere dienstverlener niet kan worden uitgelegd als een gebrek aan loyaliteit ten aanzien van de vzw. Daarmee wordt trouwens het principe bevestigd van de vrije keuze van de informaticadienstverlener dat de wetgever hier voorstaat.

Daarnaast moeten in het inleidend gedeelte van het samenwerkingsreglement de verwijzingen naar de zware procedures van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommigeopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten gewijzigd worden. In deze wet liggen immers ook voor informaticaopdrachten meerdere waarborgen en mogelijkheden besloten, terwijl recent enkele aanpassingen zijn doorgevoerd die de procedure hebben versoepeld. Op 12 september 2008 heeft het College van OISZ deze aanbevelingen “verwelkomd”.

Hebben alle OISZ de gevraagde wijzigingen en aanvullingen in het samenwerkingsreglement ingeschreven? Zo nee, hoeveel nog niet? Hoeveel OISZ hebben reeds gebruikgemaakt van de diensten van de vzw Smals als kenniscentrum?