Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4956

van Jan Durnez (CD&V) d.d. 6 november 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Biometrisch paspoort - Maken van identiteitsfoto's door gemeentepersoneel - Opleiding - Prijs

paspoort
identiteitsbewijs
biometrie
persoonlijke gegevens
beroep in de kunst
concurrentiebeperking
eerbiediging van het privé-leven
plaatselijke overheid

Chronologie

6/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6049

Vraag nr. 4-4956 d.d. 6 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een Europese verordening moet de internationale reispas vanaf 2010 heel wat veiliger worden. Niet alleen de foto en de persoonsgegevens maar ook de vingerafdrukken en ingescande handtekening moeten erop. Ook de foto moet heel wat veiliger: de overheid moet identiteitssubstitutie (het wisselen van identiteit, waarbij een persoon zich voordoet als een andere) zo veel mogelijk tegengaan en de foto’s moeten voldoen aan de normen van de Organisatie voor internationale burgerluchtvaart (International Civil Aviation Organization, ICAO).

De burger zou in principe kunnen kiezen om zich te laten fotograferen bij de gemeente of bij een fotograaf naar keuze. Wanneer er een vermoeden is van identiteitssubstitutie zal de gemeente wel een eigen foto verplichten. Verschillende gemeenten en de Vlaamse Vereniging voor steden en gemeenten (VVSG) hebben al vraagtekens geplaatst bij het hele project en bij de aanpak.

In een antwoord op de vraag om uitleg nr. 4-1045 van Senator Hugo Vandenberghe (Handelingen nr. 4-84 van 15 juli 2009, blz. 18) stelt staatssecretaris Wathelet dat die aanpak geen meerkost zal meebrengen en dat de gemeenten zo tijd kunnen besparen. In Nederland wordt wel geïnvesteerd in de vernieuwing. Zo krijgen alle gemeenteambtenaren een opleiding om identiteitsfoto’s te nemen.

Daarom volgende vragen:

1.Op welke manier wordt de geachte minister betrokken bij de doorvoering van de maatregel?

2.Welke extra middelen zullen de gemeenten krijgen om de ambtenaren op te leiden om identiteitsfoto’s te maken?

3.Hoe zal de prijs bepaald worden?

4.Hoe zal voorkomen worden dat er een vorm van oneerlijke concurrentie ontstaat tussen de beroepsfotograaf en de gemeente?