Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4923

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 4 november 2009

aan de minister van Justitie

Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad

achternaam
Staatscourant
wetspublicatie

Chronologie

4/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5723

Vraag nr. 4-4923 d.d. 4 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 5 van de wet van 15 mei 1987 betreffende namen en voornamen bepaalt dat het koninklijk besluit waarbij een naamsverandering wordt toegestaan, vermeld moet worden in het Belgisch Staatsblad.

Zijn er uitzonderingen waardoor in noodgevallen, of op verzoek van de aanvrager, afgezien kan worden van de publicatie van het koninklijk besluit over deze naamsverandering in het Staatsblad?