Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4922

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 4 november 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Duurzame ontwikkeling - Import van hout - Partnerschappen met ontwikkelingslanden - Stand van zaken

duurzame ontwikkeling
houtproduct
invoer
ontwikkelingsland

Chronologie

4/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4921
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5758

Vraag nr. 4-4922 d.d. 4 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004–2008 vermeldt in punt 31916-1dat er partnerschappen (akkoorden over capaciteitsopbouw, certificering, tracering, toezicht op naleving van de wetgeving) gesloten zullen worden met ontwikkelingslanden en andere landen waaruit België hout importeert.

1. Met welke landen werden reeds zulke partnerschappen afgesloten?

2. Met welke landen wordt hierover nog onderhandeld?

3. Importeert België nog steeds hout uit ontwikkelingslanden waarmee geen partnerschappen werden afgesloten? Zo ja, om welke landen gaat het? Welk percentage van de import vertegenwoordigt dat?

4. Is het begrip “ ontwikkelingslanden ” in deze context niet te beperkt? Bestaan dezelfde problemen bijvoorbeeld ook niet in Rusland?