Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4883

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 27 oktober 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingsprojecten - Uitstoot van broeikasgassen - Screening - Normen en criteria

duurzame ontwikkeling
ontwikkelingshulp
broeikasgas
broeikaseffect
vermindering van gasemissie
Protocol van Kyoto

Chronologie

27/10/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4884
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5411

Vraag nr. 4-4883 d.d. 27 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 vermeldt in punt 521 dat ontwikkelingsprojecten gescreend moeten worden op hun effecten op de uitstoot van broeikasgassen.

1. Hoeveel ontwikkelingsprojecten werden in het kader van deze maatregel reeds gescreend? Hoeveel daarvan werden afgekeurd? Hoeveel moesten bijgestuurd worden om te beantwoorden aan de normen inzake de uitstoot van broeikasgassen?

2. Waar en wanneer werden deze normen gepubliceerd?

3. Op basis van welke criteria kan men het effect berekenen van een ontwikkelingsproject op de uitstoot van broeikasgassen?