Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4613

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen

Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

30/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
30/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4613 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat er bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden een evenwichtsverstoring is op de eerste trap (2 Franstaligen - 1 Nederlandstalige) en op de tweede (2 Franstaligen - 1 Nederlandstalige ; 1 Franstalige twt. - 0 Nederlandstaligen twt.). Verder is er een evenwichtsverstoring op het niveau van de lagere trappen, verhouding 62,5% Franstaligen - 37,5% Nederlandstaligen, op de derde trap (14 Franstaligen 6 Nederlandstaligen, dus een verhouding van 70% Franstaligen - 30% Nederlandstaligen). Tenslotte is er tevens een evenwichtsverstoring op de vijfde trap (16 Franstaligen - 11 Nederlandstaligen, dus een verhouding van 59% Franstaligen - 41% Nederlandstaligen).

a. Zijn deze scheeftrekkingen intussen rechtgezet?

b. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoringen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

a. Op de eerste trap werd het evenwicht hersteld.

Er blijft nog een onevenwicht op de tweede trap. Het evenwicht zal worden hersteld via bevorderingen.

De op de andere trappen gebleven onevenwichten vormen een nalatenschap uit het verleden.

b. Het Instituut probeert via de aanwervingen, in de mate van het mogelijke en met in achtneming van het wettelijk kader, het taalevenwicht te herstellen.