Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4605

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Nationaal Geografisch Instituut - Taalkaders - Geldigheid - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen

Nationaal Geografisch Instituut
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik

Chronologie

30/9/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009 )
30/10/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-4605 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) voor het jaar 2008 blijkt dat er in dat jaar bij het Nationaal Geografisch Instituut een evenwichtsverstoring was op de eerste trap van de hiŽrarchie (2 Franstaligen - 1 Nederlandstalige) alsook op de tweede trap van de hiŽrarchie (3 Franstaligen - 3 Nederlandstaligen ; 1 Franstalige twt. - 0 Nederlandstaligen twt.).

De VCT merkt echter ook op dat het Nationaal Geografisch Instituut niet langer beschikt over geldige taalkaders. De nieuwe kaders moesten worden ingediend op grond van het collectief koninklijk besluit van 13 maart 2007 aangaande de trappen van de hiŽrarchie voor sommige niet-sociale instellingen van openbaar nut, waarbinnen managementfuncties werden gecreŽerd, maar op de afsluitingsdatum van het jaarverslag was dat nog steeds niet gebeurd.

a.Zijn deze scheeftrekkingen op de eerste en tweede trap intussen rechtgezet?

b.Welke maatrgelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoringen in de toekomst te vermijden?

c.Welke maatregelen werden reeds genomen om voor het Nationaal Geografisch Instituut geldige taalkaders te laten vastleggen?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

  1. Sinds 1 mei 2008 is het evenwicht in de eerste taaltrap hersteld.

    In de tweede taaltrap blijft een betrekking van een tweetalig Nederlandstalige vacant. De op de andere trappen gebleven onevenwichten vormen een nalatenschap uit het verleden.

  2. Het instituut probeert via de aanwervingen, in de mate van het mogelijke en met in achtneming van het wettelijk kader, het taalevenwicht te herstellen.

  3. De wettelijke invoering van managementfuncties (mandaatfuncties) is bij het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) nog niet gebeurd. Van zodra de mandaatfuncties ingevoerd zijn zal het taalkader van het Instituut worden aangepast. Een dergelijke aanpassing is voor 2010 voorzien.