Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-460

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 4 maart 2008

aan de minister van Landsverdediging

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen

Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
boekhouding
rekening

Chronologie

4/3/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-703

Vraag nr. 4-460 d.d. 4 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het 163ste Boek van het Rekenhof wordt opgemerkt dat voor de jaarrekeningen van het bovenvermelde Instituut, afgesloten tot en met boekjaar 2002, de bedrijfsrevisor geen oordeel kon geven over het getrouw beeld van het vermogen, de financiŽle situatie en de resultaten van het Instituut. Ook het Rekenhof kon de rekeningen tot en met boekjaar 2002 niet gecontroleerd verklaren. Dit had drie oorzaken:

a. een volledige inventaris ontbrak, waardoor de exhaustiviteit van het patrimonium van het Instituut niet kon worden beoordeeld;

b. sommige interne verrichtingen (tussen verschillende diensten van het Instituut) werden niet tegenover elkaar weggeboekt in de balans;

c. het was extreem moeilijk de wijzigingen van het eigen vermogen te verklaren en de openingsbalans van het eigen vermogen vast te leggen.

1. Werd de achterstand bij het voorleggen van de rekeningen intussen weggewerkt? Tot welk jaar?

2. Werd intussen reeds een volledige inventaris opgesteld?

3. Worden alle interne verrichtingen sindsdien systematisch tegenover elkaar weggeboekt?

4. Werd de openingsbalans van het eigen vermogen intussen vastgelegd?

5. Is er intussen de nodige opheldering verstrekt over de bedoelde wijzigingen in het eigen vermogen?