Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3773

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 juli 2009

aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek

BTW
fraude
fiscale controle
registratie van maatschappij
belastingfraude

Chronologie

9/7/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
28/10/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3772

Vraag nr. 4-3773 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de strijd tegen BTW-fraude heeft de administratie er alle belang bij dat enkel actieve belastingplichtigen over een geldig BTW-nummer beschikken en dat nummers die geen economische handelingen meer vertegenwoordigen, geregeld worden uitgezuiverd. Jaarlijks in de maand mei ontvangen de lokale kantoren via intranet een lijst van de belastingplichtigen die de laatste twee jaar nihil-aangiften indienden. De kantoren moeten vervolgens nagaan of er nog steeds BTW-plichtige activiteiten plaatsvinden. Voor 31 december moeten ze dan beslissen of het BTW-nummer wordt doorgehaald.

In 2006 stonden 1 923 belastingplichtigen op deze lijst. Volgens het verslag van het Rekenhof over intracommunautaire BTW-fraude is er geen informatie beschikbaar over het aantal schrappingen dat erop volgde.

Het Rekenhof is van mening dat een reactie na twee jaar inactiviteit te laat komt. Anderzijds mag de beschouwde periode ook niet te kort zijn. Dan zouden immers ook seizoensuitbatingen ten onrechte voorkomen op de lijst van nihil-indieners. Een onderzoek na één jaar nihil-aangiften lijkt echter wel redelijk.

Waarom kon het aantal schrappingen in 2006 niet worden vastgesteld? Is het probleem intussen weggewerkt? Van hoeveel van de 1 923 belastingplichtigen werd het BTW-nummer tenslotte doorgehaald?

Heeft de geachte minister intussen reeds maatregelen genomen om, zoals het rekenhof aanbeveelt, BTW-nummers reeds na één jaar inactiviteit te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 28 oktober 2009 :

Aangezien de vraag zuiver betrekking heeft op de werking van de fiscale administratie en niet op de interactie tussen de fiscus en andere diensten op het vlak van fraudebestrijding ressorteert deze vraag onder de bevoegdheid van de minister van Financiën.

Ik raad het geachte lid dan ook aan deze vraag aan de heer minister van Financiën te richten.