Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3688

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Rekenhof - Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Voorleggen van rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
balans

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
2/9/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3688 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij sommige diensten bestaat nog steeds een aanzienlijke achterstand in het voorleggen van de rekeningen van de rekenplichtigen aan het Rekenhof, ondanks de herinneringsbrieven die regelmatig worden toegestuurd aan de betrokken administraties en ministers. Bij sommige federale overheidsdiensten wijzen de vertragingen volgens het Rekenhof op structurele problemen. Dat is ondermeer het geval bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

1.Zijn de structurele oorzaken van deze systematische achterstand reeds in kaart gebracht?

2.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om daaraan te remediŽren?

Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

1. Er zijn geen achterstanden voor de rekeningen van de rekenplichtigen van het Hoofdbestuur. Voor wat de rekeningen van de diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking betreft verwijzen we naar het antwoord op vraag nr 4-3686.

2. Zie hierboven