Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3687

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de minister van Landsverdediging

Rekenhof - Ministerie van Defensie - Voorleggen van rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
balans

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
17/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3687 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij sommige diensten bestaat nog steeds een aanzienlijke achterstand in het voorleggen van de rekeningen van de rekenplichtigen aan het Rekenhof, ondanks de herinneringsbrieven die regelmatig worden toegestuurd aan de betrokken administraties en ministers. Bij sommige federale overheidsdiensten wijzen de vertragingen volgens het Rekenhof op structurele problemen. Dat is ondermeer het geval bij de ministerie van Defensie.

1.Zijn de structurele oorzaken van deze systematische achterstand reeds in kaart gebracht?

2.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om daaraan te remediŽren?

Antwoord ontvangen op 17 juli 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

  1. De structurele oorzaken van de achterstand in het voorleggen van de rekeningen werden inderdaad in kaart gebracht.

  2. In 2006 werd een overeenkomst gesloten tussen het Rekenhof en de gewone en buitengewone rekenplichtigen van Defensie teneinde de opgelopen achterstand in de voorlegging van hun rekeningen weg te werken.

Deze overeenkomst voorzag een aangepaste kalender van voorlegging van de rekeningen.

Deze planning werd gevolgd door alle rekenplichtigen waarvoor de Algemene directie Budget en Financiën de toezichtsautoriteit is. Tot op heden zijn alle betrokken rekeningen werkelijk ingediend bij de toezichtsautoriteiten.

Alle gepaste maatregelen werden genomen om, naar de toekomst toe, een vertraging in de voorlegging van de rekeningen te vermijden.