Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3680

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 25 juni 2009

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van controlesysteem

Rekenhof (BelgiŽ)
audit
administratief toezicht
ministerie
vergoedingen en onkosten
Diensten van de eerste minister
financiŽle audit

Chronologie

25/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009 )
28/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3680 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft bij de federale en programmatorische overheidsdiensten en de federale politie een audit uitgevoerd naar de uitgaven voor het gebruik van tankkaarten door leden van de beleidscellen, houders van managementfuncties en ambtenaren.

Daaruit bleek dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister tot dan toe geen formele controles uitvoerde op het gebruik van de tankkaarten. Het Rekenhof heeft bij de publicatie van het auditverslag een systeem van interne controle aanbevolen, dat geÔnspireerd is op het systeem dat de FOD Defensie toepast.

Waarom werden er geen controles uitgevoerd?

Hoeveel tankkaarten zijn bij de FOD Kanselarij in gebruik? Voor hoeveel personen en hoeveel voertuigen? Voor welk bedrag werd er het voorbije jaar met die kaarten getankt?

Heeft de geachte eerste minister reeds maatregelen genomen om het door het Rekenhof aanbevolen systeem van interne controle ook in de FOD Kanselarij toe te passen?

Werd naar aanleiding van deze audit binnen de FOD Kanselarij een onderzoek ingesteld naar mogelijke misbruiken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn hierbij dan misbruiken aan het licht gekomen?

Antwoord ontvangen op 28 juli 2009 :

Sinds juli 2008 controleert de dienst Secretariaat en Logistiek van de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister of de personen die een tankkaart gebruiken, de kilometerstand hebben ingevoerd bij elke tankbeurt. Sinds de toepassing van deze werkwijze werd nog geen enkele onregelmatigheid vastgesteld. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft een contract afgesloten met Total (mei 2009) die toen een bijkomende controle heeft aangeboden. Total meldt formeel elk abnormaal gemiddeld verbruik van een voertuig.

Het betreft zes tankkaarten, die gelden voor zes personen en zes wagens. In 2008 werd met deze kaarten voor 7 692,36 euro getankt.