Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3582

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 15 juni 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008

toelating van vreemdelingen
visabeleid
buitenlandse staatsburger
Dienst Vreemdelingenzaken
verblijfsrecht

Chronologie

15/6/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009 )
9/7/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3581

Vraag nr. 4-3582 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke visumaanvrager moet kunnen bewijzen dat hij of zij over voldoende middelen beschikt voor het verblijf, terugkeer en eventuele kosten voor gezondheidszorgen. Een andere mogelijkheid is een verbintenis tot ten laste neming door een persoon in BelgiŽ. Deze persoon stelt zich dan garant voor de visumaanvrager en wordt op die manier verantwoordelijk voor alle eventuele kosten die de visumaanvrager de Belgische staat oplevert. Voor een aantal nationaliteiten is een dergelijke verbintenis tot ten laste neming zelfs een verplichting.

Er zijn echter een aantal voorwaarden voor de garant. Deze is steeds een natuurlijke persoon. Daarnaast bezit de persoon in kwestie de Belgische nationaliteit of is hij of zij gemachtigd tot een verblijf voor onbeperkte duur. Tenslotte beschikt hij of zij over voldoende bestaansmiddelen. De garant kan een persoon ten laste nemen.

Omdat de garant steeds een natuurlijke persoon moet zijn, kunnen organisaties dus geen verbintenis tot ten laste neming afsluiten. Wel bestaat er een speciale regeling voor natuurlijke personen die een instelling vertegenwoordigen. Zo staat in de informatiebrochure van de Dienst vreemdelingenzaken dat als vreemdelingen worden uitgenodigd in het kader van academische, wetenschappelijke, sociaal-culturele, humanitaire of sportieve activiteiten door een instelling waarvan de activiteiten wettelijk erkend zijn en†/†of een zekere faam genieten en die hiervoor eventueel overheidstoelagen ontvangt, een verbintenis tot ten laste neming met betrekking tot deze vreemdelingen kan worden aangegaan door een persoon die optreedt in naam van of in opdracht van deze instelling. In dit geval kan de garant tot vijftien personen ten laste nemen. Hij of zij zal echter over heel wat financiŽle middelen moeten beschikken om zich voor vijftien personen garant te kunnen stellen.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1)Hoeveel personen die geen instelling vertegenwoordigden, gingen in 2007 en in 2008 een verbintenis tot ten laste neming aan ten aanzien van een visumaanvrager?

2)Hoeveel personen die daarbij een instelling vertegenwoordigden gingen in 2007 en in 2008 een verbintenis tot ten laste neming aan ten aanzien van een visumaanvrager?

3)Hoeveel personen die een instelling vertegenwoordigden, stelden zich in 2007 en in 2008 garant voor meer dan een visumaanvrager? Kan de geachte minister hier een opsplitsing geven van het aantal personen per aantal garantstellingen, gaande van twee garantstellingen tot het maximum van vijftien?

Antwoord ontvangen op 9 juli 2009 :

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de minister van Migratie- en asielbeleid