Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3304

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van Justitie

Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Rekenhof (BelgiŽ)
balans

Chronologie

9/4/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5632

Vraag nr. 4-3304 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof blijkt enkel te beschikken over de rekeningen van het Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie (NICC) die door de beheerscommissie zijn goedgekeurd. Volgens het 165į Boek van het Rekenhof is de minister van Justitie niet bereid de rekeningen 2005 tot 2007 goed te keuren, zolang er geen opheldering komt in een geschil tussen het NICC en de Centrale Dienst der vaste uitgaven.

Waardoor werd dit geschil veroorzaakt ?

Als het een financieel geschil is, om welke bedragen gaat het dan ?

Welke maatregelen heeft de Minister reeds genomen om dit conflict op te lossen ?