Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3243

van Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) d.d. 17 maart 2009

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking

Palestina - Gaza - Wederopbouw - Internationale hulp - Belgische hulp - Controle op de begunstigden van de fondsen

Palestijnse kwestie
Palestina
IsraŽl
internationale hulp
ontwikkelingshulp
bilaterale hulp

Chronologie

17/3/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009 )
20/4/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3242

Vraag nr. 4-3243 d.d. 17 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op de donorconferentie voor de wederopbouw van de Palestijnse stad Gaza die in Sharm El-Sheikh heeft plaatsgehad, hebben de vijfenzeventig donorlanden beloofd om 4,5 miljard dollar te schenken, gespreid over twee jaar.

De Europese Unie heeft aangekondigd dat ze in 2009 aan het Palestijnse volk 554 miljoen dollar zou storten.

BelgiŽ heeft een bijkomende inspanning gedaan van 6 miljoen dollar bovenop het budget dat al uitgetrokken is voor hulp aan Palestina.

De internationale gemeenschap heeft erop gewezen dat de fondsen nauwlettend moeten worden gecontroleerd zodat ze niet in de handen vallen van mensen met slechte bedoelingen.

Heeft BelgiŽ een dergelijke controle georganiseerd op het geld dat ze zal storten voor de wederopbouw van de Gazastrook?

Antwoord ontvangen op 20 april 2009 :

In Sharm-el-Sheik is België, via de Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, een engagement aangegaan wat betreft het volume van de hulp die België zal leveren voor de wederopbouw van Gaza, namelijk zes miljoen dollar, maar niet wat betreft de uitvoeringsmodaliteiten.

Een programma voor wederopbouw moet nog geïndentificeerd worden om deze belofte na te komen. Dat zal ongetwijfeld strikte mechanismen ter controle van de uitgaven omvatten, zoals voor elk project dat door België wordt uitgevoerd.