Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3064

van André Van Nieuwkerke (sp.a) d.d. 27 februari 2009

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid

Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming

Noordzee
vervuiling van de zee
burgerbescherming
bestrijding van de verontreiniging
kustvervuiling
verontreiniging door koolwaterstoffen
kaderovereenkomst

Chronologie

27/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009 )
6/3/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3065

Vraag nr. 4-3064 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik een overzicht van het noodzakelijke pollutiemateriaal (aard, hoeveelheid, kostprijs) voor de bestrijding van vervuiling van de Noordzee dat opgestapeld staat bij de Civiele Bescherming Jabbeke ?

Moeten alle landen aan de Noordzee over hetzelfde materiaal beschikken ?

Is de Civiele Bescherming in staat dat materiaal bij een milieuramp ook effectief ter plaatse te brengen ?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2009 :

Ik verwijs naar het antwoord van de Staatssecretaris voor Mobiliteit aan wie de vraag eveneens werd gesteld (schriftelijke vraag nr. 4-3065).