Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-302

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 4 februari 2008

aan de minister van Werk

Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers

personeelsstatuut
werknemer
arbeider
harmonisatie van de sociale zekerheid
arbeidsrecht
arbeidscontract

Chronologie

4/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-654

Vraag nr. 4-302 d.d. 4 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Voor arbeiders en bedienden gelden in ons land verschillende juridische stelsels. Er zijn al talrijke debatten georganiseerd in het Parlement en met de sociale partners om uit te maken of het juridische onderscheid tussen de twee statuten nog zin heeft.

In West-Europa handhaven nog slechts twee landen uiteenlopende statuten voor de “blauwe boorden” en de “witte boorden”, namelijk België en Griekenland.

Andere landen maken nog een onderscheid tussen gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde arbeiders of administratief personeel. We moeten echter toegeven dat de kloof tussen arbeiders en bedienden eigen blijft aan België.

Het verschil tussen de twee categorieën arbeiders dateert nog van de tijd waarin het onderscheid tussen “handenarbeid” en “kantoorarbeid” veel duidelijker zichtbaar was.

De harmonisering van de statuten is een uitdaging die de sociale partners in het sociaal overleg moeten aangaan.

Ik had graag cijfers gekregen over de evolutie van de situatie in ons land gedurende de jongste vijf jaar.

Kunt u me zeggen hoeveel arbeiders en hoeveel bedienden er in die periode waren, per activiteitensector, en of er daarover gegevens beschikbaar zijn per gewest?