Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2613

van Els Van Hoof (CD&V) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging

gelijke behandeling van man en vrouw
gehandicapte
werknemer met een beperking
overheidsapparaat
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
ministerie
sociale integratie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1714

Vraag nr. 4-2613 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van de diversiteit heeft de federale overheid ervoor gekozen om zich in eerste instantie toe te spitsen op drie aspecten van diversiteit :

- de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen ;

- tewerkstelling van mensen met een handicap ;

- de integratie van personen met een vreemde afkomst in het openbaar ambt.

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de FOD's en de POD's onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen met een vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel :

1. in globo ;

2. per niveau :

- mandaathouders ;

- niveau A ;

- niveau B ;

- niveau C ;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

In antwoord op haar vragen heb ik de eer het geachte lid de volgende cijfers mede te delen.

In het kader van de bevordering van diversiteit bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie hebben we voor de volgende definitie van de allochtoon gekozen : iedere persoon met ten minste een grootouder of ouder van een nationaliteit van een land buiten Europa. Onder de allochtonen hebben we aldus: één mandaathouder, vijf niveaus A, één niveau B, drie niveaus C en drie niveaus D.

De verdeling tussen mannen en vrouwen per niveau ziet er als volgt uit:


Vrouwen

Mannen

Mandaat

1

3

A

34

39

B

4

15

C

21

39

D

7

17

Ten slotte is er geen enkele persoon met een handicap bij de POD Maatschappelijke Integratie.