Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2602

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen

Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
Rekenhof (BelgiŽ)
schuldvordering

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
17/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1146

Vraag nr. 4-2602 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof heeft Fedasil te weinig ondernomen om openstaande vorderingen, ten laste van de Centrale dienst der vaste uitgaven (CDVU) (0,4 miljoen euro) en ten laste van het Europees Vluchtelingenfonds (0,3 miljoen euro) binnen een redelijke termijn in te vorderen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om openstaande vorderingen van Fedasil binnen een redelijke termijn te laten afhandelen?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2009 :

Op 24 juni 2008 heeft Fedasil een schrijven gericht tot CDVU (SCDF) om de behandeling en de inachtneming van de schuldvordering aan te vragen. Op 2 juli 2008 antwoordde de CDVU (SCDF) alles in staat te stellen om de situatie zo spoedig mogelijk in orde te stellen.

Wat de Europese schuldvorderingen betreft, heeft Fedasil de certificatie van de EVF-uitgaven voor de jaren 2003 en 2004 aan de Europese Commissie doorgegeven. De controle procedure van de Europese Commissie werd in december 2008 afgerond.