Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2556

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Justitie

FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging

griffies en parketten
invoer van gegevens
gegevensbescherming
ministerie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1764
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5605

Vraag nr. 4-2556 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De elektronische registratiesystemen zijn bij de meeste departementen elementair beveiligd en selectief toegankelijk. Bij de dienst Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie houdt de toegangsbeveiliging volgens het Rekenhof onvoldoende rekening met de functiescheiding.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de selectieve toegankelijkheid van de elektronische registratiesystemen beter af te stemmen ?