Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-231

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Belgische diplomatieke posten - Nota met instructies - Regeringsvorming van het jaar 2007

diplomatieke vertegenwoordiging
richtlijn
regering
politieke situatie

Chronologie

24/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008 )
10/3/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-231 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van de moeilijke regeringsvorming in BelgiŽ, liet de geachte minister in oktober†2007 een nota met instructies verspreiden onder de Belgische diplomatieke posten.

Kan de geachte minister mij deze nota bezorgen?

Kan hij mij een overzicht geven van de initiatieven die de diplomatieke posten hebben genomen in het kader van deze nota en van de regeringsvorming in BelgiŽ?

Hoe evalueert hij de resultaten van deze nota?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2008 :

1. Kopie van de nota van oktober 2007 (« La situation politique en Belgique ») (1) .

2. Naar aanleiding van de instructie die ik aan de diplomatieke posten heb gegeven in oktober 2007, alsmede diegene die ik verstuurd heb in januari 2008, hebben de posthoofden en hun medewerkers in hun formele en informele contacten toelichting gegeven bij de regeringsonderhandelingen in ons land. Sommige diplomaten hebben in de plaatselijke pers artikels kunnen laten publiceren waarin zij de politieke situatie in ons land hebben uitgelegd. Nog andere hebben een interview kunnen geven op de plaatselijke televisie.

3. Hoewel het nog te vroeg is om een balans te kunnen opmaken van de bereikte resultaten, meen ik te kunnen stellen dat de campagne die ik gelanceerd heb, bijdraagt tot een beter begrip in het buitenland van de politieke toestand in België. In mijn persoonlijke contacten heb ik vastgesteld dat de perceptie van wat in ons land gebeurt, alvast genuanceerder is dan voordien en dat de zaken in een juister perspectief worden geplaatst. De diplomaten bevestigen mij dat hun ervaringen op post dezelfde zijn. In de komende weken en maanden zullen nog acties worden ondernomen door onze posten om de politieke situatie in ons land te duiden. Uiteraard zal ikzelf ook elke gelegenheid te baat nemen om tekst en uitleg te verschaffen aan mijn buitenlandse gesprekspartners.


(1) De door het geachte lid gevraagde gegevens werden hem rechtstreeks meegedeeld. Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.