Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2131

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 16 december 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten

Europese Unie
Europees staatsburgerschap
huishoudelijke uitgaven (EU)
verdeling van de EU-financiering
geografische spreiding
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Cohesiefonds
Europees Sociaal Fonds

Chronologie

16/12/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2271

Vraag nr. 4-2131 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de Europese Unie (EU) werd in BelgiŽ in 2007 1 984,7 miljoen euro uitgegeven aan gelden afkomstig uit de EU-begroting. De EU zelf houdt daarbij terecht geen rekening met de uitgave voor de eigen administratie gevestigd te Brussel (3 694 miljoen euro).

In grote lijnen werd volgens de EU dat geld zo verdeeld :

- 667 miljoen euro voor concurrentie en groei;

- 346 miljoen euro voor cohesie (de structuurfondsen);

- 879 miljoen euro voor 'milieu', waaronder vooral landbouw;

- 90 miljoen euro voor 'burgerschap'.

Graag kreeg ik een antwoord op deze vragen :

1. Hoeveel van de 667 miljoen euro uitgegeven voor concurrentie en groei werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?

2. Hoeveel van de 346 miljoen euro uitgegeven voor cohesie werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?

3. Hoeveel van de 879 miljoen euro uitgegeven voor 'milieu', vooral landbouw, werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?

4. Hoeveel van de 90 miljoen euro uitgegeven voor burgerschap werd in 2007 in BelgiŽ uitgegeven in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel ? Welk orgaan in BelgiŽ beslist over, begeleidt en/of controleert deze uitgaven en hoe zijn de gewesten en gemeenschappen daarbij betrokken ? Op welke interne Belgische wetgeving of regelgeving of overeenkomst berust de verhouding van de verdeling over Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ ?